Конкурс за ученици на тема Коледа организират в Перник

С наближаването на коледните празници в Перник организират конкурс за презентация на тема „Моята Коледа“. Конкурсът е за ученици от 14 до 16 годишна възраст и за ученици от 16 до 18 годишна възраст.

Конкурсните работи трябва да съдържат послания за здраве, надежда и празничност, и да бъдат до 15 слайда.

А краен срок за подаване на конкурсните работи е 14.12.2021 година.

Конкурсът се осъществува съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център – Перник и Международен младежки център – Перник.

Организаторите са предвидили предметни награди за най-добре представилите се, а с победителите ще се свържат на 20.12.2021г.

Адрес за изпращане: [email protected] и [email protected]
Посочвайте име, адрес, години, училище и телефон за връзка.