Правят безплатни антигенни тестове за перничани. Вижте къде!

ДКЦ Перник

В Перник ще правят безплатни антигенни тестове за наличие на антитела срещу ковид -19, разбра ZaPernik.com. Гражданите на Перник ще имат възможността да се тестват и да получават зелени сертификати за 48 часа напълно безплатно.

Социалната мярка е на Община Перник, която поема разхода за тестве и улеснява бюджета на гражданите си, като те няма да заплащат нищо за тях.

Тестовете ще бъдат правени на две места – в сградата на ДКЦ I в центъра на Перник и в клона на ДКЦ на ул. „Рига“ 3 в кв. Изток. Работното време ще бъде от 08:00 до 20:00ч., така че хората да имат възможност да се тестват и след работно време.

„Във време на пандемия субсидираме общинското търговско дружество ДКЦ-1, защото целим не само да облекчим нашите съграждани като покриваме разликата от 10 лева за тестването, но и да позволим колкото се може повече хора да се диагностицират навреме. Справянето с пандемията е изключително важно за нормалното функциониране на всички сфери на нашия живот“, каза кметът Станислав Владимиров. Той добави, че мярката цели и да стимулира местния бизнес и културния живот в Перник.