Над 275 000 клиенти на ЧЕЗ предпочитат удобството на електронните фактури. Изборът им спасява от изсичане по 825 дървета годишно

Над 275 000 от клиентите на ЧЕЗ вече използват електронна фактура. Услугата бе въведена от
„ЧЕЗ Електро България“ АД през 2011 г. Само през изминалата 2015 г. близо 130 000 клиенти
на компанията се отказаха от хартиена фактура и се абонираха за по-модерния и екологичен
електронен вариант.

Изборът на електронна фактура е изключително удобство за клиентите, спестява време и дава
възможност за лесно и удобно контролиране на разходите

Електронната фактура е валиден

електронно подписан данъчен документ и е напълно идентична с хартиената. Бързото и навременно получаване на информацията за месечните задължения, сигурният достъп до данните по всяко време, осигуряват допълнително спокойствие и комфорт.

Чрез избора на електронната фактура клиентите на ЧЕЗ дават своя принос и към опазването на
околната среда. Отказвайки се от хартиена фактура те спестяват по 6.6 млн. листа хартия на
година и спасяват от изсичане по 825 дървета.

Електронната фактура е напълно безплатна

Тя може да бъде заявена на корпоративния уебсайт www.cez.bg, в Центровете за обслужване на клиенти, с обаждане на 0700 10 010 или в офисите на Изипей. За целта е необходимо да се предостави клиентски номер, оторизационен код и имейл адрес. След регистрацията клиентите могат да следят документите си както в електронния архив на сайта, така и на посочения от тях имейл адрес.