Чиновниците в Перник с по-високи заплати от частния сектор

Служителите в обществения сектор в област Перник взимат по-високи заплати от даваните в частните фирми, показват статистическите данни за четвъртото тримесечие на 2015 година. Средната брутна месечна работна заплата в региона е 688 лев и е с 1.6% по-висока в сравнение с предходното трето тримесечие. В обществения сектор средното месечно възнаграждение е 803 лв., а в частния – 655 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2015 г. са намалели с 0.4% спрямо края на септември, като достигат 27 600. Най-голям е относителния дял в преработващата промишленост и в „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 24.5 и 20.8 на сто. Данните на статистиката показват, че спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. наетите лица в обществения сектор са намалели с 3.5%, а в частния сектор са се увеличили с 0.5%.

Източник: Стандарт