Зам.кметицата Севдалина Ковачева на прага на първия учебен ден: До 10 септември  бяха почистени, окосени и подрязани храстите и дърветата във  всички дворове на училища и детски градини в Перник! В осем детски заведения са осъществени ремонтни дейности – ремонт на стени и под на спално в детска градина /ДГ/“Пролет“, на фасада и обшивка на тераси в ДГ “Чуден свят“ и ДГ  „Знаме на мира. Възстановена е ограда в ДГ “Калина Малина“, открита сцена към сградата на 11-то ОУ „Елин Пелин” за 12 000 лв., обновени са съблекалните на детския клуб по джудо в Спортно училище „Олимпиец”, съдействие за ремонтни дейности на покривните пространства на четири училища : ПМГ „Хр. Смирненски” и ОУ „Св. Иван Рилски” ,ГПЧЕ „Симеон Радев” ,ОУ „Константин Кирил – Философ”, кв. Тева, до края на септември ще бъде приключена и реконструкцията на отводнителната система на 12-то ОУ „Васил Левски”

Севделина Ковачева е завършила НБУ, специалност „Политически науки“. Специализирала е в Лондон. През годините е била пиар на община Перник, а от ноември 2015 г. е зам.-кмет, отговарящ за образованието и културата в града. В интервю за KMETA.bg Ковачева разкрива каква е готовността на общината за новата учебна година, какви ремонтни дейности са извършени на детските заведения и учебни сгради, както и дали има трудности при записването на първолаците.

Г-жо Ковачева, Община Перник има ли готовност за началото на новата учебна година? Приключиха ли ремонтните дейности в училищата и детските градини?

Община Перник има пълна готовност за началото на учебната година. С цел безопасността  на децата и учениците до 10 септември  бяха почистени, окосени и подрязани храстите и дърветата във  всички дворове на училища и детски градини. В осем детски заведения са осъществени ремонтни дейности с общинско финансиране в размер на 21 000 лв.  Средства са вложени най-вече за неотложни ремонтни дейности като ремонт на стени и под на спално в детска градина /ДГ/“Пролет“, на фасада и обшивка на тераси в ДГ “Чуден свят“ и ДГ  „Знаме на мира. Възстановена е ограда в ДГ “Калина Малина“. Ремонтирани са покриви и са отстранени течове в други детски градини. Общината е предвидила и 17 800 лв за кухненско оборудване. Осъществен е и обект от поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – изграждане на открита сцена към сградата на 11-то ОУ „Елин Пелин”,  на стойност 12 000 лв.  Общо 43 233лв са средствата, които общината  е заделила за  ремонтите в училищата. Обновени са съблекалните на детския клуб по джудо в Спортно училище „Олимпиец”.Съдействие за ремонтни дейности на покривните пространства е оказано на четири училища : ПМГ „Хр. Смирненски” и ОУ „Св. Иван Рилски” ,ГПЧЕ „Симеон Радев” ,ОУ „Константин Кирил – Философ”, кв. Тева . До края на септември ще бъде приключена и реконструкцията на отводнителната система на 12-то ОУ „Васил Левски”. Съгласно действащия закон директорите  разполагат със средства в размер на 25 лева за всяко дете и всеки ученик за поддръжка и ремонт на базите. Всички директори са вложили тези средства отговорно, по предназначение и приоритет. Така ,че  училищата са създали комфортна  и безопасна среда и са  готови за първия звънец. Има примери, където се вижда, че дори и да няма средства, когато има инициативност се постигат големи резултати. Така в двора  на  12-то ОУ „Васил Левски“ в Перник  се превърна в интерактивна площадка за пътна безопасност,благодарение на учители и родители.

Колко пари бяха заделени за ремонтни дейности?

Община Перник за 2016 г. за ремонт на детски градини е вложила 21 000 лв. , а за училища 43 233 лв.

Колко са първолаците, които ще прекрачат тази година училищния праг. По-малко или повече са в сравнение с миналата година?

Новата учебна година започва с важни промени в образованието – нов закон и държавни образователни стандарти. Част от тези стандарти вече са факт, други са в проект, а трети се разработват, но всичкото това няма да попречи за нормалното започване на учебната година в общинските училища и детски градини. Така, че ние  сме готови  да започнем новата учебна година и това наистина ще е един от най-вълнуващите тържествени дни, които всяко училище прави по свой оригинален начин. Тази година първокласниците са 899, а за 2015 г. бяха 804, тоест тази година са с 95 повече от предходната учебна година.

Всяка година в по-големите градове има драма при записването на децата в първи клас, родителите имат предпочитания към определени учебни заведения, в Перник имаше ли го този проблем?

В община Перник няма драма при записването на ученици в първи клас, защото съществуват достатъчно на брой училища и детски градини, с което можем да се гордеем.

Тук ще  се наложи ли първолаците да се разпределят по електронна система?

– Не

Предвижда ли се сливане или закриване на паралелки?

Сливането или закриването на паралелки в началото на учебната година не е прецедент. Във всички  училищата в малките населени места съществуват маломерни  и слети паралелки, които всяка година се дофинансират от бюджета на община Перник, с не по-малко от 100 000 лв. И тази учебна година училища с маломерни и слети паралелки ще получат необходимите разрешения за съществуване, след подадени мотивирани искания до кмета на община Перник и  предоставено положително становище до началника на Регионално управление по образование /РУО/ –Перник, съгласно действащата наредба.

Има ли глад за учители в Перник – преди началото на учебната година ?

Навсякъде в началото на всяка учебна година се търсят учители. Свободните учителски места се обявяват в Бюрото по труда и РУО –Перник. Всички директори на училища и детски градини, които са потърсили от нас съдействие за осигуряване на учителски места, са получили пълната ни подкрепа.

Във връзка с новия Закон за предучилищно и училищно образование ще се наложат ли  организационни промени в общинската администрация?

Принципите, целите и приоритетите, които си поставя новия ЗПУО, възлагат на общините отговорни задачи, особено по отношение на изготвянето на общинска стратегия за развитието на образованието,основана на обстоен анализ на подкрепата за личностно развитие на всяко дете и всеки ученик. Моят екип от експерти от отдел „Образование, култура, младежки дейности  и духовно развитие” има ясна визия как да се случат промените, основани на закона и е създал механизми за изработване на необходимия анализ, който ще бъде предоставен на областния управител,  за изготвяне на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие. Вече бяха преименувани детските градини, съгласно чл.24 от ЗПУО. Имаме готовност с документацията по преименуването на ОДК в Център за подкрепа на личностното развитие / ЦПЛР/ и преименуване на средните училища, съгласно чл.38 от ЗПУО. Бяха изготвени и предоставени на публично обсъждане новите наредби, касаещи детските градини от община Перник.

Взети ли са необходимите мерки за осигуряване на пътната безопасност около училищата?

Взети са мерки за осигуряване на пътната безопасност в Перник преди началото на новата учебна година. В непосредствена близост до училищата и детските градини са изградени изкуствени неравности, тип „легнал полицай”. Освежена е пътната маркировка, монтират се и светлинни знаци, които допълнително да привличат вниманието на водачите. Все пак ще разчитаме и на отговорността на родителите, защото колкото и учебни часове по пътна безопасност да се въведат , детето няма да се научи да не пресича на червено, ако бащата дава лош пример и самият той не го прави.

В навечерието на 15-ти септември какво ще пожелаете на учителите и учениците?

Първият учебен ден носи вълнение и за учениците, и за родителите, и за учители -за всички, свързани с образованието и възпитанието. Затова им пожелавам да работят с вдъхновение , с любов и мъдрост към науката. Когато човек е всеотдаен той постига целта си. Аз идвам от поколение, в което, когато влизаше учител в стаята, ние ставахме в знак на уважение. Това сме го загубили за тези години на преход. Според мен трябва да възвърнем уважението си към учителите и преподавателите като хора, които ни дават път в живота.

Be the first to comment

Leave a Reply