Жители на селата Кладница и Рударци недоволстват за новата такса смет

Жителите на пернишките села са недоволни от 9-кратното увеличение на такса смет и изразиха недоволството си пред камерата на националната телевизия.

Кметовете на селата Рударци и Кладница настояват да бъде преразгледана план сметката, която бе приета в края на миналата година. Според нея жителите на пернишките села, които имат къщи досега са плащали между 10 и 20 лева такса смет и това се променя като данъците им се изравнят с тези, които се плащат в града.

Според жителите от Рударци и Кладница обаче услугата по сметосъбиране не е толкова качествена както в града и кофите им преливат, а пътищата също не били чистени редовно. Иначе са съгласни, че сумите, които плащат на общината са ниски.

Обяснението на пернишката управа, е че увеличението на таксата за битови отпадъци ще изравни сумите, които плащат хората в селата и тези, които живеят в областния център. Годишно село Кладница внася такса смет около 70 000, сега те ще станат 630 000 лв, оплакват се кметовете на пернишките села и жителите на района.

„Да, може да са ниски таксите, ние сме съгласни, но тука трябваше да бъде потърсено нашето съдействие, като кметове на населени места, като хора които живеят от години, да видим колко е нужно“, каза Васил Мирчев, кмет на село Кладница пред БНТ.

Ние сме планински села, сега съм убеден, че поне 10 дни , няма да мине камион да събере големите кофи по улиците, каза Богдан Богданов, кмет на село Рударци.

Според кмета на община Перник обаче увеличението е необходимо, защото иначе не достигат средства за изграждането на втора клетка на регионалното депо за отпадъци. И затова най-безболезнения начин беше повишавайки такса битови отпадъци да осигурим тези средства, които ще ни позволят да изградим втора клетка на нашето сметище, каза Станислав Владимиров, кмет на община Перник.

Друга причина за увеличението, че не е честно възрастните хора в Перник да плащат над 200 лв. за сметоизвозване, а тези в селата само 10-20лв. Защото в Кладница и вилното селище Делта хил, живеят изключително богати хора, обяснява Станислав Владимиров, кмет на община Перник.

От пернишките села обаче ще продължават да настояват за преразглеждане на наредбата. Убедени са, че услугата която получават, не е качествена.

Be the first to comment

Leave a Reply