Извънредно! Зловещо! Рибата в река Струма умря, няма кислород заради малкото вода

Сигнал за замърсени води и наличие на мъртва риба в река Струма е получен на „зеления телефон“ в Министерството на околната среда и водите и веднага е проверен от експертен екип, съобщи КракраТВ.

Съвместната проверка е извършена в границите на с. Жабляно, след яз. Лобош, от представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, на РИОСВ-Перник и на Изпълнителната агенция по околната среда.

Взети са водни проби, след техния анализ резултатите ще бъдат предоставени на РИОСВ-Перник.

По данни от направените експресни тестове се касае за намалено съдържание на кислород във водата, характерно за маловодие през този годишен период. Не е налице токсично замърсяване, а кислороден дефицит.

 

Коментари

коментара