Ромите от 9-то училище взеха 157 884.50лв. за личностната и творческата си реализация

„Работилница за мечти“ е името на поредния голям проект спечелен от Девето училище„Темелко Ненков“. Проектът е по новата оперативна програма на образователното министерство“Наука и образование за интелигентен растеж“.

Стойността му е  157 884.50лв , а целта е да се изгради училищен модел с по-добри условия за личностна и творческа реализация на деца от етническите малцинства.

Община Перник и Фондация „ПУЛС“ са партньори в проекта. Дейностите  обхващат 330 ученици от 7 до 17 години и 45 родители. В рамките на година са предвидени различни мероприятия,които стимулират четивната грамотност на учениците, редовно посещаване на училищните часове, активност в извънкласните дейности и др.

Be the first to comment

Leave a Reply