Защо обръщат кофите за боклук в Перник?

Старата сметоизвозваща фирма обръща кофите си за боклук, за да не се ползват, тъй като от утре няма да почиства боклука на град Перник, разбра zapernik.com.

Нова фирма ще застъпи тази дейност и ще извозва боклука на перничани от утре.

В момента в града се поставят новите кофи, които перничани да ползват за боклук.  Кофите са черни на цвят.

Днес и утре ще се подменят бобрите в централната градска част и кварталите около центъра, както и „Димова Махала“, „Тева“. От утре започва подмяната на съдовете и в кметство „Изток“, кварталите „Църква“, „Бела Вода“, „Калкас“, „Твърди ливади“, „Хумни дол“.

Новата фирма ще започне дейност на временен договор до обявяване на нов конкурс за извознане на боклука на града, което ще е случи догодина. До избирането на нова сметопочистващата фирма чрез обществена поръчка, от фирма „ЗМБГ“, която ще постави свои съдове за смет.

След избирането на фирма изпълнител ще започне и пълната промяна в начина на сметосъбиране в община Перник.

От Община Перник призоваха перничани за търпение в идните няколко дни, докато контейнерите за смет бъдат подменени навсякъде. Фирмата ще почисти всички места, където отпадъци са изхвърлени около контейнерите.