Нова наредба ще регламентира реда на записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Перник

Нова наредба ще регламентира реда на записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Перник, съобщи Кракра ТВ. Документът ще бъде подложен на обществено обсъждане следващия четвъртък, на първи септември.

Наредбата е изготвена съобразно с изискванията на Закона за предучилищното и училищното възпитание, който влезе в сила от първи август. С Наредбата общината ще се опита да регламентира контрола над движението на децата от една градина в друга, както и свободните места. Така ще бъдат изготвени база данни и ще се разполага с постоянна статистика за напусналите територията на общината заедно с родителите си. Ще стане ясно и къде са освободени места за други деца.

След като мине общественото обсъждане, ще бъдат нанесени корекциите, възникнали по време на срещата следващия четвъртък, а на последващо заседание на Общинския съвет Наредбата ще бъде внесена за обсъждане и приемане.

Според експертите от администрацията са обхванати всички възможни казуси. Общината си поставя за цел възпитание, социализация и обучение на децата в общинските детски градини, достъпност и публичност на информацията, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при осъществяване на предучилищното образование, прозрачност в управлението и в реда на записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини.

Перничани могат да присъстват на общественото обсъждане, което ще се проведе в Конферентната зала на Двореца на културата в четвъртък от 10.00 ч.

Коментари

коментара