ЗАПОВЕД НА КМЕТИЦАТА НА ПЕРНИК! Да се вземат такси на животинския пазар в Перник, да се сложи ветеринар, който ще разрешава търговията с живи птици и дребен добитък

Регламентира се търговията на животинския пазар в Перник. Със заповед кметът Вяра Церовска разпореди от 1 септември таксите за търговия с живи птици и дребен добитък да бъдат събирани от общинското предприятие „Пазари“. Досега такси от тържището не са били събрани.
Лицата, имащи право да събират таксите и да издават квитанции, ще бъдат определени от управителя на общинското предприятие. Използваният за животински пазар терен ще бъде дезинфекциран, а в пазарните дни – сряда и събота, на тържището ще има ветеринарен лекар, който ще разрешава търговията с живи птици и дребен добитък.

Издадената кметска заповед се основава на ЗМСМА и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и е свързана със Стратегията за развитие на общинското предприятие „Пазари“ и с Плана за финансово оздравяване на община Перник С разпоредбата се цели и да се сложи край на нерегламентирана търговска дейност в община Перник.

Коментари

коментара