Историческа промяна за Перник! Краят на въглищната ера наближава

След водната криза, пандемията и аварията на шламохранилището, към Перник пътува нещо голямо, което ще промени живота в града. Инвестицията, насочена към подобряване на въздуха, е направена от местната Топлофикация. На площадката на дружеството ще бъдат разтоварени 3 газови когенерации, които след внедряване ще произвеждат 100% чиста енергия.

От Топлофикация Перник потвърдиха, че са доставени 2 от 3-те газови когенератора.

„Това е стъпка към подобряване на екологичните параметри на Топлофикация. Освен това внедряването в работна експлоатация на трите нови когенератора, ще ни даде повече гъвкавост при работата ни. Най важно е, че увеличаваме качеството на топлофикационната услуга. Но перничани трябва да знаят, че това са огромни и сложни за монтаж съоражения, така, че ще видят ефекта от тях към края на отоплителния сезон, когато ще сме готови. От пролетта е много вероятно топлата вода да стига до тях чрез използването на 100% природен газ. Вземаме мерки 24 часа да не допускаме аварии, но ако нещо непредвидено се случи трите блока ще обезпечат перничани, така че да не почустват производствени проблеми“,

каза директорът на дружетвото Любомир Спасов.

Трите броя когенератори, работещи на природен газ са на стойност около 4,5 милиона лева.

Общият размер на инвестицията е 6 милиона лева и е произведена в филандската компания Wartsila по най – високи стандарти. Технологията за производство на топлинна енергия от природен газ е част от процеса на трансформация на Топлофикация Перник, свързан с постигане на нулево въглеродна икономика през следващото десетилетие.

Всеки от трите когенератора притежава мощност от 6,97мв, като общо трите ще увеличат производствения капацитет на Топлофикация Перник с 21мв. Благодарение на внедряването им в експлоатация, инсталираната мощност за производство на електрическа енергия в Топлофикация Перник ще бъде вече 126 мв. По този начин се увеличава качеството на предлаганата услуга в най – студените дни. Влизането в работен режим на новите когенератори, работещи с основно гориво природен газ, ще подобри екологичните показатели на Топлофикация Перник. Едновременно ще даде гъвкавост. При възникване на аварии и други непредвидени обстоятелства, новите съоръжения ще бъдат използвани в качеството им на заместваща мощност.

В най – студените месеци, новите мощности ще допълнят с ¼ капацитета на предприятието, което ще доведе до повишаване на качеството на предлаганата услуга. 

Монтажът на инсталацията ще приключи през пролетта, когато перничани ще могат да ползват топла вода, произведена от 100% природен газ.

Топлофикация Перник осигурява централно отопление и топла вода на около 20 000 абоната, жители на гр. Перник.

В годината на 70 годишния си юбилей Топлофикация Перник поставя ново начало с първата стъпка за производство на чиста енергия. Краят на въглищната ера наближава.

Коментари

коментара