Започва ловният сезон, вижте какви промени предстоят!

Започва ловният сезон, вижте какви промени предстоят!
Всички ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят, ще бъдат глобявани

Ловният сезон ще бъде открит на 13 август. По традиция той започва с лов на пъдпъдъци, гургулици и др. Ловуването ще бъде разрешено само с писмени разрешения, в които се вписват датата, имената на ловците, името на ръководителя на лова, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, видът и броят на разрешения за отстрел дивеч. Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници.

На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч. Забранена е употребата на алкохол и упойващи вещества преди и по време на лов. Провеждането на инструктаж на участниците в лова е задължително.

В националната организация на ловците има 118 хил. човека, а голяма част от депутатите са техни колеги. Очакваше се важни и дългочаканите промени в Закона за лова и опазване на дивеча да влязат за второ четене до края на лятната сесия, след като Комисията по земеделие окончателно обобщи направените предложения между първо и второ четене, и подготви проектозакона за влизане в зала. Комисията окончателно одобри премахването на възможността за използване на капани за улов на жив дивеч в ловностопанските райони на дружините, нови сдружения ще се учередяват от две дружини само ако имат общи граници.

Според ловците повече от 25 години България няма ясна стратегия за развитие на ловното стопанство. То се развива в един хаотичен период, в който всеки, който дойде на власт, по едни или други причини прави някакви промени в законодателството. Типичен пример за недобри практики в настоящия Закон е ловът на дива свиня с капани, който с промените ще бъде разрешен само в заградените територии – ловни дворове, майчини дворове и бази за интензивно развъждане.

От ловната организация обаче настояват за промените, защото е необходимо да се създаде нов регламент, в който трите субекта – държавата, неправителствения сектор и бизнеса, които са в организацията и управлението на ловното стопанство да се синхронизират.

С новия законопроект вече е възможно сдруженията да се защитят пред съда, когато срещу тях се извършва административна агресия, свързана с промяна на границите, заради чужди интереси.

 

 

  • лов
  • депутати
  • zapernik, спрете да преписвате!

    Източник: Nbox.bg

    Коментари

    коментара