Глобиха голяма верига след сигнал от таен клиент

Глобиха голяма верига след сигнал от таен клиент
В магазина продавали пералня без инструкция на български

Глоба до 1000 лева ще бъде наложена на голяма търговска верига за липса на инструкция за употреба на български език. Нарушението е установено от служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), които закупиха като “тайни клиенти” пералня машина. Проверката е направена в обекти на веригата в цялата страна след множество сигнали и жалби на граждани.

Клиентите под прикритие разопаковаха закупената пералня машина пред централния вход на магазина, на видно място с охранителни камери. При проверката не е открита инструкция за употреба на български език. За констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Инструкцията за употреба се съставя от производителя и се превежда в пълен обем на официалния език на страната, в която се продава артикулът. В инструкцията производителят посочва начина на монтаж, експлоатация, поддръжка, почистване и др. С предупредителни текстове насочва вниманието на потребителя за безопасна работа и за предпазване от битови инциденти.
С цел безопасна работа при използването на уреди, ДАМТН апелира потребителите да обръщат внимание за: наличие на СЕ маркировка, която удостоверява, че са направени необходимите изпитвания по отношение на безопасността; посочено наименованието или търговската марка на производителя; посочени основните технически параметри върху уреда с които се осигурява безопасно използване.

  • глоба
  • таен клиент

    Източник: Nbox.bg

    Коментари

    коментара