Променят броя на областите и работата на общините

Вероятно ще трябва да преразгледаме броя на областите, заради населението, миграцията към големите градове и други причини, заяви министър Лиляна Павлова.
България е сравнително малка държава, така че броят на общините и областите спрямо средноевропейските страни винаги е бил обект на анализ коментира в Бургас министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, цитирана от КРОСС.

Има регламент, съгласно който броят на областите на т. нар. ниво 3 трябва да отговаря на определени изисквания и на европейски регламент като брой население и вид на услугите, които се предоставят на територията на дадена област, каза Лиляна Павлова.

В отговор на въпрос по време на форума „Региони в растеж“ тя обясни, че до края на този програмен период – 2020 г., страната ни отговаря на изискванията на регламента по отношение на броя области.

След това, обаче, ще трябва да ги преразгледаме, защото е вероятно да не отговаряме на изискванията заради броя на населението, миграцията към големите градове и други причини, допълни Павлова.

Преразглеждане на броя на областите ще е необходимо за подготовката на следващия програмен период от гледна точка на „Европа на регионите“, Брекзит и новия подход за еврофондовете, подчерта министърът.

След 2020 г. България вече ще има един нов регион от гледна точка на европейските критерии за финансиране, като София ще формира отделен регион.

Съществуващите в момента 6 района за планиране на инвестициите също ще бъдат преразгледани, за да се отговори на европейските изисквания, информира тя.

По отношение на централизацията и децентрализацията Павлова обясни, че Оперативна програма „Региони в растеж“ е стъпка в посока към децентрализация и предоставяне на правомощия на общините.

Чрез нея за първи път се делегира правото и отговорността на общините да бъдат междинни звена и да определят проектите, коитода бъдат финансирани.

Управляващият орган одобрява инвестиционната програма на съответната община, а тя планира конкретната инвестиция, избира проектите, прави избор на екип, който да изпълнява функцията на междинно звено и да прави оценка на проектите и съответно отговаря и за реализацията им.

Правим първата стъпка с 39-те големи градове, които имат капацитет да бъдат такива междинни звена.

dir.bg

Коментари

коментара