Започва прием на студенти за специалностите „Акушерки“ и „Медицински сестри“

Факултетът по обществено здраве при Медицинския университет-София започва прием на студенти за специалностите „Акушерки“ и „Медицински сестри“,редовна форма на обучение.

Студентите ,изпълнили задълженията си по учебен план получават диплома за завършено висше образование „бакалавър“.

Кандидат-студентски документи ще се приемат от 24 до 29 юни,всеки ден от 9.00 до 16.00 часа във Факултета по обществено здраве: УМБАЛ“Царица Йоана“-ИСУЛ Ул.Бяло Море № 8 , ет. 5 Тел: 02/9432 304.292,267.127.372.579 Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 01.08.2016 г.

Записване на новоприетите студенти ще става в деканата на факултета по Обществено здраве от 02 до 05.08.2016 г, от 9.00 до 16.00 ч.