Стартира проект 'Информирани и отговорни към природата и самите себе си'

Стартира проект 'Информирани и отговорни към природата и самите себе си'

Стартира проект ‘Информирани и отговорни към природата и самите себе си’ изпълняван от СНЦ „ Подкрепа и развитие“, с подкрепата на община Казанлък, съобщиха от там.

Проектът е финансиран от фондация ЕкоОбщност по програма „Съгради Промяна’, изпълнявана с подкрепата на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Проектът започна с анкетно проучване, което обхвана 200 жители на обособената ромска махала в Казанлък и околните блокове. Анкетирани бяха 109 мъже и 91 жени на възраст от 18 до 91 години. 50,5% от анкетираните са с начално образование, 23,5 % с основно, 23.5 % със средно и 2.5% с висше.

По-голямата част от анкетираните са информирани за разделно събиране на отпадъци и рециклиране, както и за ефективната употреба на електро енергия и вода, но не умеят да го прилагат на практика.

Целта на проучването бе да се придобие ясна представа за екологичната култура на ромското население, на база на която през месец февруари ще бъдат планирани и проведени серия от обучения, даващи действителни знания, екологични убеждения и ново отношение на отделната личност към природната среда, с които да се формират модели на поведение, поддържащи екологичното равновесие и качество на живота. Обученията ще акцентират върху екологичните закони, в основата на екологичното равновесие и на здравословния начин на живот. 

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply