ВСС възложи на 2 комисии да изготвят становища по въпроси за независимостта на съдебната власт

ВСС възложи на 2 комисии да изготвят становища по въпроси за независимостта на съдебната власт

Висшият съдебен съвет възложи на две Постоянни комисии да изготвят становища по въпроси за независимостта на съдебната власт, които да се внесат за обсъждане и приемане в пленарния състав на Съвета в срок до 10 март 2016 г., съобщиха от ВСС.

В тази връзка Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет /КПУКИВИВСС/ и Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” /КПЕПК/, на съвместно заседание, решиха да бъдат поискани становища относно „Правото на магистратите да участват в обществени дебати и свободно да изразяват публично мнение по политиките на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и всички останали въпроси на обществения живот”, както и за „Възможността магистрати, органи на съдебната власт и съсловни организации на магистрати да получават извънбюджетно финансиране, свързано с професионална дейност”.

С решението си двете Постоянни комисии отправят запитване по тези въпроси до административните ръководители на Апелативните съдилища и Апелативните прокуратури за събиране и обобщаване на становищата по апелативни райони. Органите на съдебна власт, които преценят необходимостта от изготвяне на становище по поставените въпроси, трябва да го изпратят за обобщаване на съответния апелативен ръководител.

Обобщените становища следва да се представят на КПЕПК и КПУКИВИВСС в срок до 7 март 2016 г. Двете Постоянни комисии към Висшия съдебен съвет определиха членовете на Съвета Галина Карагьозова и Калин Калпакчиев като докладчици за изготвяне на становища по поставените теми. 

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply