Близо 1 млн. обаждания е обслужил контактният център на ЧЕЗ за 2015 година

 

Средното време за отговор е 16 секунди

Контактният център на ЧЕЗ е обслужил близо 1 000 000 обаждания, получени за 2015 г. на денонощната информационна линия на компанията – 0700 10 010. Средното време за свързване с оператор е намаляло от средно 30 секунди през 2008 г. до 16 секунди през 2015 г.

Обслужените писма на имейла [email protected] са близо 35 хиляди. На 90% от постъпилите запитвания е отговорено до 24 часа след постъпване на писмата.

Статистиката показва, че най-голям брой обаждания, 42% от всички, са свързани с искане на информация за предлаганите от ЧЕЗ услуги, като най-често заявяваната услуга по телефон е „Деклариране на показания“. През изминалата година са приети 69 хил. показания, или средно по 5 700 на месец. Потребителите се интересуват също от информация за планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването.

ЧЕЗ е осигурила и достъп до гласово меню (IVR) на денонощната телефонна линия, чрез което клиентите могат да се информират автоматично за аварийните прекъсвания на електрозахранването, за промоции или да проверят своята сметка. Чрез услугата клиентите получават информация за съществуващите аварии и предполагаемото време за тяхното отстраняване без да изчакват свързване с оператор.  През 2015 г. автоматичните линии бяха увеличени с 30%. От въвеждането на услугата до момента по този начин са приети над 1 млн. и 200 хил. обаждания, като само през 2015 г. те са 342 хиляди.

Освен на денонощната телефонна линия на ЧЕЗ, информация за непланираните, както и за планираните прекъсвания и тяхната продължителност може да бъде намерена и на сайта на компанията, както и през мобилен телефон или таблет на cez.bg.