Попова: Националният интерес над всичко, това е реалността днес

Попова: Националният интерес над всичко, това е реалността днес

Няма какво да се лъжем и трябва да кажем ясно – националният интерес над всичко. Това е реалността днес. Това заяви вицепрезидентът Маргарита Попова по време на Десетата научна сесия по проблеми на лидерството на тема: „Качества на личността и лидерски практики”. 

„В това да проумеем ни помага историята, това знаят просветените хора в нашия живот. Националните неизменни интереси са социалната и духовната ни сплотеност и сигурност. По пътя към националния напредък имаме 3 важи цели-да се въздигнем икономически, искаме благоденствие за народа, искаме духовност, искаме сигурност”, каза Попова. 

Според нея имаме нужда от държавност и сигурност повече от всякога в нашия тревожен ден – в регионален и глобален план. „Полифоничната реалност днес никак не е лесна да бъде опозната, овладяна и да бъде насочена в определена посока. Както казват мнозина изследователи днес-светът се характеризира с високи дози на непостоянство. Политическите лидери са призвани да прилагат нови успешни практики, в които предварително можем да съзрем изгледи за успех, практики, които не са насочени към личния интерес, егоизъм и благо, изразяващ се в неприятно самодоволство, а в лидерство за издигане на духовното. В днешния ден духовното е смалено, какво ни е нужно днес – живот в реалността, да я погледнем в очите и да направим анализ, да си кажем къде сме в Европа”, подчерта вицепрезидентът. 

Според Попова нужна ни е историята и е грях да се отказваме да живеем исторически. „Историята ни е нужна, за да съизмерим способностите за свобода, не за да героизираме и да искаме непременно проекция на героични събития и герои в днешния ден. Трябва да се научим чрез историята да измерваме способностите си днес да живеем свободно в духовна свобода във всичките й измерения. Чак после след реалността и историята са нужни политическа вола и компетентност, способ да се мотивира обществото да твори блага”, категорична бе Маргарита Попова. 

Тя е убедена, че днес са нужни просветени и почтени хора, които днес наричаме лидери, на които подаваме ръка и награждаваме, за да бъдат във вчера, днес и в утре, защото времето е в нас и ние да бъдем във времето. „Искаме почтени хора, защото народът ни има нужда да бъде прегърнат с топла дума – завинаги, дума за надежда, дума, за да намерим заедно онзи магнит, да съберем в едно цялата ни енергия за напредък заедно. Нужни са ни две важни неща – план на нацията, но не като тези планове и стратегии, които си знаем и пишем по предварителна формула – с увод, изложение и заключение, а човеколюбиво обръщение към народа ни, човеколюбива национална стратегия към народа ни, за да може да си осигурим сигурност и благополучие в развитието на нашата демократична, правова и социална държава”, обясни Маргарита Попова. 

Според нея, ако не проумеем в какво битие живеем днес, няма начин да се радваме в близък или средносрочен план на никакъв напредък и продължи – отказът от диалог е отказ от бъдеще и духовни ценности. „Ако мостовете бъдат изгорени и не бъдат издигнати никога, ще породят нетърпимост, тероризъм, дискриминация. Държавите ще бъдат изправени пред невъобразими заплахи пред националната сигурност. Дори и да издигнем най-високите стени, да затворим границите си напълно, да се въоръжим, ще постигнем усещането за илюзорна безопасност, която има много висока цена”, смята вицепрезидентът.

Попова заяви, че отсъствието на диалог лишава всеки човек от ползване на новите открия на глобалния свят. Тя подчерта, че новият културен модел трябва да е следствие от повишаване на жизнен стандарт на хората у нас. „Хората трябва да живеят по-добре, искат по-добре, и това е задължение на управляващите. Това е общественият договор – да даряваш лоялност срещу приета грижа, да защитаваш. В него днес има много пукнатини”, посочи Маргарита Попова. 

Тя заключи, че няма сигурност в държави и общества, където са налице социални несправедливости.

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply