Стартира харченето на 300 милиона лева за е-управление

 Стартира харченето на 300 милиона лева за е-управление

Управляващите стартират ускореното харчене на близо 300 милиона лева за електронно управление. Това става ясно от проекта на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление за периода 2015 – 2020 г., която е публикувана за обществено обсъждане.

Отговорник в правителството за въвеждането на е-управлението е вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Само за 29 проекта, определени като приоритетни, които трябва да се реализират през тази и следващата година са заделени почти 90 милиона лева. Основното финансиране ще идва от европейските фондове чрез Оперативна програма “Добро управление”. Най-много средства – близо 24 млн. лв. са предвидени за изграждането на Държавен хибриден частен облак и защитен интернет възел за публични услуги на електронно управление.

Почти 20 млн. лв. са предвидени за пилотното въвеждане на електронните лични карти. В края на януари от МВР вече обяви обществена поръчка за цялостна подмяна на личните карти, която е на стойност близо половин милиард лева. За електронното правосъдие, което се явява част от е-управлението, само през тази и следващата година, за връзка между отделните съдебни институции са предвидени пет милиона лева. Извън тези средства, проекти за милиони ще разпределят и усвояват и още:

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на правосъдието, както и Агенцията по вписвания, Националният статистически институт, Агенцията за обществени поръчки и др. От документа става ясно, че 65% от сървърите на държавната администрация са въведени в експлоатация преди повече от пет години. Това са 3723 от общо 5713 сървъри. Едва 16% от сървърите са на възраст под три години.

В сектор “Правосъдие” има 501 сървъра. Това е сред основният мотив да се пристъпи към изграждането на Държавен хибриден частен облак. Освен близо 24 млн. лв., които ще отидат за неговото създаване, за периода 2017-2020 година са предвидени още 18 млн. лв., които ще са за неговото развитие. Вторият етап (2017-2020 г.) на въвеждането и експлоатирането на е-управление у нас ще струва общо 200 000 000 млн. лева. От тях 122 млн. лв. ще са по ОП “Добро управление”. Останалите общо 78 млн. лв., 68 млн .лв. по Програмата за развитие на селските райони и 10 млн. лв. от националния бюджет ще са поетапното разгръщане на електронното управление и достигането му до всички български общини. 

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply