СОС утвърждава бизнес план на „Топлофикация София” за 2016 г.

СОС утвърждава бизнес план на „Топлофикация София” за 2016 г.

На редовното си заседание Столичният общински съвет (СОС) ще утвърди бизнес план на „Топлофикация София” за 2016 г. Общинските съветници ще решат и дали дадат даване съгласие „Топлофикация София” да учреди банкова гаранция в полза на Столична община.

В дневния ред на местния парламент фигурира и доклад относно подготовка на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централната градска част на София” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” съгласно Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общинарите ще обсъдят и идеята дали Столичната община да вземе участие като партньор в реализиране на проект „Къща за литература и превод в София”.

Да се отпускане или на безлихвен заем от Столична община на „Медицински център І – Банкя” ЕООД, както и дали да се прекрати дейността на „Диагностично-консултативен център Х – София” чрез ликвидация, също ще занимание работния ден на общинските съветници. Не на последно място Общинският съвет ще гласува решение за поставяне на паметник – символ на спасяването на българските евреи през Втората световна война, както и евентуално възстановяване на историческата памет на местността „Кръста“ в район „Лозенец”. 

Източник: Пик

Коментари

коментара

Be the first to comment

Leave a Reply