ЧЕЗ Разпределение влага 269 хиляди лева за присъединяване на нови клиенти през април

Компанията започва 24 нови инвестиционни проекта на стойност близо 760 хиляди лева
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще присъедини през април 635 нови клиенти, в което
дружеството ще вложи 269 хиляди лева. Това предвиждат инвестиционните планове на
компанията за месеца.

Ще започне реализацията на 24 нови проекта на обща стойност близо 760 хиляди лева. Над
592 хиляди лева ще бъдат инвестирани извън столицата. От тях 242 хиляди лева са заделени
за реконструкция на мрежа. Ремонтът на кабелната мрежа в град Дупница ще струва
130 хиляди лева, а в Благоевград за същата дейност са заделени 77 хиляди лева. Планиран е
ремонт и на въздушната мрежа в район Панчарево – в местността Враня-Лозен-Триъгълника, в
който ЧЕЗ ще вложи 35 хиляди лева.

За подобряване на качеството на напрежението в село Осоица, Софийска  област, ще бъде
построен нов трафопост. За него са предвидени 50 хиляди лева.

„Всеки лев, който получаваме на българския пазар, ние го връщаме на хората под формата на
инвестиции за поддържане и развитие на мрежата и за подобряване на услугата за нашите над
2 млн. клиенти“, каза Петър Холаковски, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение
България.

ЧЕЗ Разпределение е оператор на най-голямата електроразпределителна мрежа в България с
дължина близо 60 000 км. От стъпването си на българския пазар до момента за нейното поддържане и развитие дружеството е вложило 845 млн. лева.

Коментари

коментара