Министрите обсъждат българското участие в Европейски център за тактически въздушен транспорт

Министрите обсъждат българското участие в Европейски център за тактически въздушен транспорт

Министрите ще обсъдят програма и серия от технически споразумения за участие на България в европейската програма за тактически въздушен транспорт и създаването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт.

За целта трябва да бъде одобрен проект за техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на България, Министерството на отбраната на Република Чехия, министъра на отбраната на Република Франция, федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министерството на националната отбрана на Португалската република и министъра на отбраната на Кралство Испания.

Министрите ще обсъдят и основните показатели на консолидираната фискална програма за 2015 г., както и доклад относно информация за касовото изпълнение на държавния бюджет.

Ще бъде определен и начинът за разходване през 2016 г. на част от преходния остатък по валутна сметка на приходите от продажба на квоти на емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, постъпил в бюджета на Министерството на околната среда и водите до 31 декември 2012 г.

На правителственото заседание ще бъдат прекратени и няколко концесии на плажове. Става дума за част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж „Аспарухово”, община Варна, на морския плаж на „Къмпинг „Китен”, община Приморско, както и на морски плаж „Кабакум – юг”, община Варна, както и на част от „Офицерския плаж” във Варна. Дневният ред на заседанието на МС предвижда да бъде приета и Национална програма за младежта (2016-2020). 

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply