Уникални експонати показват Косово и България на картата на Европа

Уникални експонати показват Косово и България на картата на Европа

Уникални карти показва ДА „Архиви“, чрез тази изложба искаме да покажем малка част от нашите най-ценни експонати. Тук има карти от XIV и XV в. Това са копия, но оригиналите се съхраняват при нас. Това заяви Михаил Груев – председател на Държавна агенция “Архиви” преди откриването на изложбата “Косово и България на картата на Европа”.

„По този начин искаме да обърнем внимание на богатствата, които се съхраняват в архивите на двете страни. Това ни дава познание за миналото и за етнографията и културата на двата народа – българи и албанци в много дълъг период назад във времето”, обясни той. Тук сме се опитали да покажем някои уникати. Посетителите могат да видят една от най-старите карти от 1575 г. Има и етнографски карти на германски и австрийски пътешественици, как те са видели Балканите през XIX в.

“Опитваме се да покажем малка част от това, което има при нас”, разказа Груев. В рамките бе подписано и продължение на споразумението за сътрудничество за нов тригодишен период между Българския държавен архив и този на Косово. 

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply