Министър Лиляна Павлова и Ивелина Василева подписват договор за подкрепа на ВиК сектора

Министър Лиляна Павлова и Ивелина Василева подписват договор за подкрепа на ВиК сектора

На 10.02.2016 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране в отрасъл ВиК“. Проектът се финансира по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност 59 194 263,78 лева. Бенефициент е Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Със средствата на първо място ще се извършат Регионалните прединвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация за обособените територии на 14 консолидирани ВиК оператора.

Събитието ще се състои от 11:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет.

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply