РЕШЕНО! Минималната работна заплата става 460лв.

С повишаването ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства. С промяната се очаква да бъде намален и рискът от бедност сред работещите.

От 1 януари минималната работна часова ставка е 2,78 лв.

С друго постановление правителството в оставка определи размера на линията на бедност за страната за 2017 година да бъде 314 лв., което е с 14 лв. повече в сравнение с миналата година.

Постановленията са приети след проведенообсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Източник: nova.bg

Be the first to comment

Leave a Reply