За 2015 г. са проверени над 290 собственици на кучета, а наложените глоби са 2 960 лв.

За 2015 г. са проверени над 290 собственици на кучета, а наложените глоби са 2 960 лв.

За 2015 г. са проверени над 290 собственици на кучета, а наложените глоби за неизпълнение на изискванията, липса на паспорти или нарушения на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, са 2 960 лв. Това каза Мария Бояджийска, зам.-кмет на Столична община, която представи доклад с обобщена информация за дейността на ОП „Екоравновесие“, на заседание на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори, предаде „Фокус”.

Като важна цел по програмата Бояджийска определи налагането на постоянен контрол върху домашните любимци и собствениците им, като работата по контрола е възложена на Столичен инспекторат и районните кметове. „Във всеки един от районите има сформиран мобилен екип за проверка на собствениците на домашни любимци и всички екипи са оборудвани с четци за микрочиповете. Всички животни, които са чипирани, са въведени в електронния регистър на Столична община и във ветеринарната информационна система“, посочи тя. „Контролът се разпростира и върху това дали за съответното животно е платена такса“, каза още Бояджийска.

Тя уточни, че през програма, която е валидна до 2016 г., се изпълнява мярката по изграждане на новите приюти. Зам.-кметът припомни, че през 2012 г. беше пуснат в експлоатация първият приют от отворен тип, като в момента на територията му има над 2000 кучета. „Продължава да функционира откритата част на приюта в Сеславци, който е построен през 2006 г. преди влизане в сила на наредбата, която поставя изискванията за работа и изграждането на такъв тип обекти. До сега обектът не е обновяван и е съществено амортизиран, но нашият фокус и приоритет през последните години беше изцяло насочен към изграждането на приюти от отворен тип, които са много по-икономични и към изграждането и въвеждането в експлоатация на общински кастрационни клиники, които да предоставят безвъзмездна услуга на гражданите, така че да стимулират кастрацията и регистрацията“, посочи тя.

„За тази година планираме обновяване на кастрационния център в Сеславци, във връзка с което той беше и затворен. Беше направено обследване на сградата и има подготвени проекти за това“, заяви Бояджийска.

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply