ДПС се разцепи! Пеевски не си играе на дребно

Движението за права и свободи изключи още 17 депутати от парламентарната си група.

Съобщението за промяната направи заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова.

Парламентарната група на ДПС взе решение за изключване от състава си на 17 народни представители. Това са Ализан Яхова, Анджей Джандев, Валентин Тончев, Джевдет Чакъров, Едис Даудов, Ердуан Мехмед, Ешереф Ешереф, Левент Мемиш, Марио Рангелов, Мехмед Салим, Павлин Кръстев, Севим Али, Тимур Халилов, Фатме Рамадан, Хабибе Расим, Хайри Садъков и Юсеин Вейселов. Гласували са 25 народни представители, против и въздържали се няма.

Миналата седмица вече бяха изключени Рамадан Аталай и Джейхан Ибрямов.

ДПС вече не е втора парламентарна сила, което означава, че „Продължаваме промяната-Демократична България“ ще вземе втория управленски мандат.