Внимание! Нови правила в Турция

Интернетхабер съобщи, че турският парламент е приел нови изменения в закона за гражданското въздухоплаване, затягащи процедурите за проверка на пътниците на летищата.

Основни точки:

1. **Затегнати проверки** – Новите правила ще съобразяват Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, позволявайки претърсване на вещи на пътниците на входа на терминала и зоната за бординг.

2. **Конфискации и глоби** – Отказът за проверка ще води до недопускане на летището, а забранените предмети ще се конфискуват. Въвеждат се глоби до 15 600 долара за неуведомяване на властите за нарушения на борда.

3. **Техника и физически проверки** – Летищата в Турция ще разполагат със съвременна техника за проверки и при необходимост ще се извършват физически претърсвания.

Тези промени целят повишаване на сигурността и строгото спазване на международните стандарти.