ЕРМ Запад започва проект за подобряване на електрозахранването на 150 000 клиенти в София

Ремонтните дейности няма да доведат да смущения в електрозахранването

ЕРМ Запад стартира мащабен проект от ключова важност за електроенергийната сигурност на столицата – подмяната на кабел 110 kV „Тотлебен“. Той е част от критичната инфраструктура на София и осигурява електрозахранването на 150 000 домакинства и стопански клиенти от 12 столични квартала, в това число държавни институции, болници, производствени и офис сгради, трамвайната и тролейбусна мрежа на градския транспорт и др.

ЕРМ Запад ще вложи в подмяната на кабела близо 4 млн. лв. В резултат ще бъде намален рискът от възникване на аварии и ще се съкрати значително срокът за тяхното отстраняване.

Очаква се изпълнението да продължи до края на септември 2024 г. Дейностите няма да доведат до смущения на електрозахранването за клиентите. Моментът за извършване на ключовия ремонт е подбран, така че да се работи през активния ваканционен период.

ЕРМ Запад е взела необходимите мерки подизпълнителите, които ще реализират проекта, да сведат до минимум неудобствата за гражданите. За тази цел трасето е разделено на части и ремонтът ще протече на няколко етапа. Трасето преминава през районите Възраждане, Красно село и Триадица.

Дейностите по подмяна на кабела са съгласувани със Столична община, Софийска вода, Топлофикация-София и други доставчици на комунални услуги. Поддържа се контакт с кметовете на районите, през които преминава трасето на кабела.