Седмица на възможностите се проведе в Електрохолд

Компанията представи пред ученици и преподаватели от професионални гимназии най-новите тенденции в електроенергетиката и възможностите за кариерно развитие

Над 70 ученици и преподаватели от специализирани гимназии в Западна България участваха в Седмицата на възможностите, организирана от Електрохолд. Като част от дългосрочната си стратегия за популяризиране на професионалното образование и изграждане на квалифицирани кадри за електроенергетиката, компанията за поредна година се включи със своята инициатива в Европейската седмица на професионалните умения.

Експертите на Електрохолд разказаха на учениците за новостите в електроенергийната система на страната, дигиталната трансформация на мрежите и предизвикателствата, свързани с изграждането на ВЕИ централи. Младежите научиха и за различните възможности за стаж и кариерна реализация в компаниите от групата на Електрохолд.

За първи път в Седмицата на възможностите беше организирана и специална академия Енергия за бъдещето за учители. В рамките на Академията 12 преподаватели от 10 професионални гимназии в Западна България се запознаха с най-новите тенденции в развитието на електроенергетиката и имаха възможност с помощта на лекторите от Фондацията за модерно образование (ФМО) да обогатят уменията си за мотивиране на учениците и подобряване на комуникацията с родителите.

„Подготовката на млади специалисти за електроенергетиката е изключително важно предвид бързата модернизация и дигитализация на сектора. От години работим за популяризирането на обучението в професионалните гимназии и подкрепяме преподавателите и учениците, защото вярваме, че заедно можем да положим стабилна основа и да осигурим едно по-добро бъдеще за младите хора в България“, каза Евгения Накова, директор Човешки ресурси в Електрохолд България.

Европейската седмица на професионалните умения се провежда всяка есен, като тази година тя е част от Европейската година на уменията 2023.

Електрохолд развива дългосрочна стратегия за подкрепа и популяризиране на професионалното образование и изграждането на квалифицирани кадри за българската електроенергетика. Вече десет години компанията предоставя стипендии в конкурса „Енергия за бъдещето“ и осигурява платени стажове за ученици в професионалните гимназии и студенти. Компанията е и една от първите, които се включиха в програмата за дуално обучение по електротехника в България.