ЕЛЕКТРОХОЛД ТРЕЙД и BILLA БЪЛГАРИЯ подписаха 10-годишен PPA Договор за доставка на зелена енергия

Електрохолд Трейд сключи нов дългосрочен PPA договор за доставка на зелена енергия с една от водещите международни вериги супермаркети – BILLA България. Споразумението включва доставка на електрическа енергия, произведена от фотоволтаична централа, за покриване на потреблението за период от 10 години на фиксирана цена.

„Преходът към зелена енергия е наш дългосрочен ангажимент, ето защо партньорството с Електрохолд е ключово за BILLA България. Като компания с национално покритие, ние носим отговорност да даваме положителен пример. Една трета от нашите обекти вече произвеждат чиста и възобновяема енергия и е време да направим следваща стъпка в тази посока. Голямата цел, която сме си поставили, е редуциране на парниковите емисии с 30% до 2030 г. и пълна климатична неутралност до 2040 г.“, заяви Вигинтас Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

Цялостното управление на процеса по покупка, прогнозиране, балансиране и доставка ще се извършва от екипа на Електрохолд Трейд, един от водещите търговци на електроенергия с над 17 години успешно присъствие на българския пазар.

„Договорът с партньор като BILLA България е още едно доказателство за последователните политики за устойчивост на водещите компании в страната. Изборът на Електрохолд Трейд за доставчик по тази значима сделка е признание за стабилността, професионализма и опита ни в реализацията на този тип споразумения,“ каза Атанас Димов, изпълнителен директор на Електрохолд Трейд.

Сделката е част от стратегията на Електрохолд за развитие в областта на възобновяемите енергийни източници и затваряне на веригата от производство, доставка до продажба на крайни клиенти. На групово ниво Електрохолд планира въвеждане в експлоатация на сериозни мощности от ВЕИ, така че да може да предложи на бизнеса енергия на конкурентна цена в дългосрочен план с оглед постигане на целите на зеления преход. PPA договорите позволяват на купувачите по-лесно да планират своите разходи за електрическа енергия в дългосрочен план, намаляват зависимостта от пазара на едро и улесняват изпълнението на ESG програмите им.

За компаниите:

BILLA е първата международна верига супермаркети, която стъпва на българския пазар през 2000 г. Към момента веригата разполага с 150 магазина в 47 града в страната. Използването на зелена енергия е част от плановете за устойчиво развитие на компанията. BILLA България е позната и като социално отговорна компания, която подкрепя активно каузи и събития, свързани с устойчивото развитие на хората, опазването на околната среда и оказването на помощ при бедствени ситуации.

Електрохолд Трейд е първият лицензиран търговец на електрическа енергия в България. От създаването си през 2005 г. до 2022 г. компанията е доставила близо 45 млрд. kWh електрическа енергия на бизнес клиенти. Дружеството търгува на пазара на едро, предоставя решения за индустриални и корпоративни клиенти и управлява водеща балансираща група. Компанията е част от групата Електрохолд, собственост на Еврохолд, най-големият публичен холдинг в страната.