Паричен потоп: БНБ погреба 487 млн. лева! Невиждано явление в България!

Шок! Българска народна банка (БНБ) обяви, че за първите три месеца на 2023 г. е спряла от обращение невероятни 487 млн. лева! Причината – стотици хиляди банкноти са намачкани, захабени, износени или с нанесени надписи и подписи.

Драмата не спира тук! Най-много от бракуваните пари са тези с номинал 10 лева – на стойност 56 млн. лева. Двадесетолевките също са в опасност, с извадени от обращение 112 млн. лева.

Безпощадно издирване на фалшиви пари! През първото тримесечие на годината са открити общо 253 фалшифицирани банкноти, като най-подправена е банкнотата от 50 лева – с цели 200 броя! Общата стойност на хванатите фалшиви банкноти е 11 110 лв.

Но и монетите не са безопасни! БНБ съобщава, че са задържани 68 броя фалшиви разменни монети. Кой знае колко още има изпуснати?!