5 основни ползи за работодателите от ваучерите за храна

Ваучерите за храна са гъвкав метод за възнаграждение, който се цени високо от служителитеи от компаниите, тъй като предоставя разнообразни предимства и за двете страни. Тази възможност за компаниите да стимулират служителите си е стимулирана от държавата чрез данъчни облекчения. 

Фирмите осъзнават, че ваучерите за храна са полезен инструмент, с който да повишават мотивацията на служителя и неговата лоялност към компанията. По този начин се намалява значително изтичането на талантливи кадри към конкурентни компании.

Какви видове ваучери за храна съществуват?

В България съществуват два основни вида ваучери за храна – ваучери за храна по Наредба 7 и ваучери за храна по Наредба 11.

Тези по Наредба 7 са по-често срещаните и масово използвани от работодателите. като в момента законодателството в България е поставило лимит от 200 лв. месечно на служител, който не се облага с данъци и осигуровки. 

Ваучерите за храна по Наредба 11 се отнасят за служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. Те са свързани с осигуряване на безплатна храна за определена категория работещи и са дефинирани в наредба №11 от 21.12.2005 г. 

5 ползи от ваучерите за храна за работодателите

Освен чисто фискалната полза, която необлагаемите ваучери носят за компаниите, тяхната полза е свързана и с мотивацията, лоялността и производителността на персонала. 

1. Мотивиране на служителите

Безспорно е, че възнаграждението има сериозен мотивационен ефект върху всеки служител. Един допълнителен доход, какъвто са ваучерите за храна, подсилва още този ефект. Когато служителите виждат, че работодателя им се грижи за тях, това повишава тяхната лоялност, чувство за принадлежност и дори благодарност, а в резултат и цялостната мотивираност.

2. Спестяване на средства

За компаниите увеличаването на доходите на служителите е свързано не само с прекия ефект върху разходната част от бюджета, но и с необходимостта да платят по-високи данъци и осигуровки заради по-високите заплати. Затова ваучерите за храна се явяват подходящо средство да се спестят разходи предвид максималния необлагаем размер от 200 лв. месечно на служител.

3. Лесно осчетоводяване

Ваучерите за храна съществуват от 20 години в България. Тяхното осчетоводяване е добре регламентирано и лесно, така че това не изисква по никакъв начин допълнителен административен капацитет. Вашият счетоводител ще се справи с лекота.

4. Подобряване на фирмения имидж

В последните години се заговори много по-осезаемо за т.нар. работодателска марка. Причината е, че привличането и задържането на персонал става все по-трудно. Именно затова е важно вашият фирмен имидж да бъде на висота. Ваучерите за храна като част от социалната политика на вашата компания са важен инструмент, с който можете да подобрите и затвърдите имиджа си на добър работодател.

5. Изравняване с конкуренцията

Както вече споменахме, ваучерите за храна съществуват от дълги години в България. По-голяма част от работодателите вече ги предоставят на служителите. Затова, ако вие все още не сте взели решение в тази посока, е добре да се замислите, тъй като вашите конкуренти на пазара на труда най-вероятно вече го правят. По този начин те са по-атрактивно място за талантите, които са в процес на намиране на работа. Заслужава си да направите проучване и каква е сумата, която конкурентите ви предоставят – ако е по-висока, това е ясен знак, че вашият социален пакет има нужда от преразглеждане.

Коментари

коментара