Електрохолд отваря в Сливен първия си офис извън Западна България

Групата планира още нови клиентски центрове в Източна и Южна България
СОФИЯ, 27.10.2022 г. – Електроенергийната група Електрохолд, част от най-големия публичен холдинг в страната – Еврохолд, отвори нов офис в Сливен, където ще предлага услугите си на бизнеса и институциите в областта.

Офисът беше открит официално на събитие на 27 октомври, на което присъства част от ръководството на групата, представители на местната власт и бизнеса.

Това е първият офис на Електрохолд извън Западна България, където компанията доставя електроенергия до близо 3 млн. души, а дъщерната ЕРМ Запад поддържа най-голямата електроразпределителна мрежа в страната (с обща дължина над 58 000 км). Помещението в Сливен се намира непосредствено до офиса на застрахователното дружество Евроинс България АД, част от Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) и Еврохолд.

В новия офис ще се предлага пълната гама електроенергийни услуги, които дъщерните дружества Електрохолд Продажби и Електрохолд Трейд предоставят на корпоративни клиенти.

„Екипът ни в Сливен е добре познат на всички бизнес клиенти, граждани и институции в града и областта. През годините се утвърдихме като доверен и стабилен партньор в застрахователните услуги чрез Евроинс, което се потвърждава от удовлетворението на нашите лоялни клиенти. Сега добавяме към портфолиото ни и продажбата на електроенергия чрез Електрохолд.

Бизнесът и институциите в областта могат да разчитат на нас като стабилен, доверен, прозрачен и почтен партньор, не само на застрахователни услуги, но и в доставката на електроенергия”, заяви Лъчезар Темелков, регионален търговски представител на Електрохолд.

Електрохолд планира откриването на още нови офиси в Източна и Южна България. “Отварянето на нови представителства извън Западна България е част от стратегията ни за експанзия и постигане на синергия с мрежата на Евроинс. С разширяването на търговските ни представителства в Източна и Южна България ние ще предоставим повече и по-добри възможности и условия на бизнеса, ще гарантираме сигурни доставки на електроенергия, ще подобрим качеството на обслужването и ще повишим конкуренцията на пазара”, коментира Карел Крал, главен изпълнителен директор на групата.

Електрохолд България ЕООД

Електрохолд е водеща електроенергийна група в България с 40% дял в електроразпределението, доставяща електроенергия на 3 млн. души в цялата страна. Компанията е правоприемник на ЧЕЗ България, след като през 2021 г. най-големият публичен холдинг в България – Еврохолд, придоби чрез дъщерната си EEEC бизнеса на чешката енергийна компания CEZ в страната. Групата Електрохолд включва Електроразпределителни мрежи Запад (ЕРМ Запад) – собственик и оператор на най-голямата електроразпределителна мрежа в страната (в Западна България с обща дължина над 58 000 км); Електрохолд Продажби – най-големия доставчик на електроенергия за индивидуални клиенти на регулиран пазар, доставчик от последна инстанция и лицензиран търговец, доставящ ток на малки и средни предприятия на либерализиран пазар; Електрохолд Трейд – най-големия доставчик и търговец на едро на електроенергия за големи корпоративни клиенти на либерализиран пазар.
www.electrohold.bg

Eврохолд България АД

Еврохолд България АД е водеща финансова и енергийна група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Компанията развива бизнес в областта на дистрибуцията и доставките на електроенергия, застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава. Еврохолд е собственик на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от големите застрахователни групи в региона. ЕИГ предоставя пълен спектър от застрахователни услуги, оперира в 13 държави, обслужва над 4 млн. клиенти и има над 3000 служители. През 2021 г. Еврохолд придоби чрез подхолдинга си Eastern European Electric Company B.V. дъщерните дружества на чешката държавна енергийна компания ЧЕЗ Груп в България, които имат над 3000 служители и обслужват почти 3 млн. потребители на територията на страната.
www.eurohold.bg; www.eig.bg

Коментари

коментара