Финансовото ведомство обжалва отказа на прокуратурата да нищи зулумите в АПИ

Министерството на финансите ще обжалва получения отказ от Софийската градска прокуратура да образува наказателно производство по внесения от министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството сигнал за неправилно разходвани средства от Агенция ”Пътна инфраструктура”.

Сигналът беше подаден в прокуратурата от министрите Асен Василев и Виолета Комитова на 29.07.2021 г.

Един от аргументите на прокуратурата за отказ от наказателно производство е че: „в случаите, в които нарушаването на служебните задължения и при неизпълнението им липсват данни или доказателства, че се действа с пряк умисъл и специална цел – лицето да набави за себе си или за другиго облага или да се причини другиму вреда, не е престъпление по служба“.

Позицията на Министерството на финансите е, че няма как „без умисъл“ АПИ да е възложила допълнителни и извънредни задания, многократно над стойността на сключените договори – 40 договора с надвишение от 2,9 млрд. лв. над стойността на договорите, чрез анекси и в нарушение на Закона за обществените поръчки. Тези нарушения са предмет на сигнала на МФ и МРРБ.