Вече вадим удостоверения от Столичната община по интрнет

Столичната община и 24-те районни администрации вече предлагат електронни услуги за всички административни дейности. От 4 януари общината е включена в портала, поддържан от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Сега гражданите могат онлайн да извършват проверка и плащане на местни данъци и такси, адресна регистрация, заявяване и получаване на удостоверение за граждански брак и др.

От началото на септември тази новост бе въведена пробно в район „Студентски“, а по-късно и в „Слатина“, „Средец“ и „Витоша“. Системата е разработена и внедрена от екипа на зам.-кмета по дигитализацията Генчо Керезов.

Е-услугите са възможни чрез влизане в електронния портал на Столичната община, в секция „Услуги“ – https://svc.sofia.bg/, където потребителите могат да видят описанието на всяка услуга, начините на подаване, заплащане и получаване на удостоверенията. Гражданите и юридическите лица могат да ползват и сайта на ДАЕУ https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo

Коментари

коментара