Министър Василева откри ВиК станция в Добрич

Министър Василева откри ВиК станция в Добрич

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри помпено-хидрофорна станция на ВиК в един от най-големите жилищни комплекси в Добрич -„Балик“. Новото съоръжение е част от плана на дружеството за управление на водните потоци и балансиране на налягането във водопроводите. Помпено-хидрофорната станция обслужва 36 жилищни блока с около 3000 обитатели, които вече оценяват подобреното качество на ВиК-услугата, каза министър Василева.

По думите й предприетото от „ВиК“ зониране във водоснабдяването на Добрич ще бъде добра база за обновяване на целия воден цикъл в града. Проектът предстои да бъде реализиран, като безвъзмездното финансиране по оперативна програма е 85 000 000 лева, каза Ивелина Василева. Предстои да бъдат открити още шест помпено-хидрофорни станции, а до края на годината Добрич ще стане първият град в страната, изцяло зониран във водоснабдяването, поясни управителят на „ВиК“ АД Петър Калчев. По думите му вече са изградени 12 зони в общината, като до няколко месеца те ще достигнат 22. Калчев коментира, че със зонирането ще бъдат намалени загубите на вода, а когато възникне авария, по-малко потребители ще остават без вода. Кметът на Добрич Йордан Йорданов заяви, че модерният подход в управлението на водите вече се усеща от част от домакинствата.

Източник: Pik