Кабинетът отделя 400 000 евро за възстановяването на Сирия

Кабинетът отделя 400 000 евро за възстановяването на Сирия

Възстановяването на Сирия, което се надяваме да стартира, колкото може по-бързо, е не по-малко важно от усилията за спиране на бойните действия. Водени от това разбиране, през 2016 година Българското ще отдели 400 000 евро чрез различни програми и инструменти, в подкрепа на Сирия. Това каза председателят на Комитета на министрите на Съвета на Европа и министър на външните работи на България Даниел Митов, по време на конференцията на председателите на комисиите по външна политика на парламентите на държавите-членки на Съвета на Европа на тема „Демократична сигурност, основана на европейското единство и сътрудничество”, предаде Фокус.

Изказването му бе в рамките на първата сесия „Свобода и сигурност в Европа: какви са предизвикателствата и дилемите?”. „На ниво политики също имаме добре известни и ясни позиции. Необходима е по-нататъшна европеизация на различни секторни политики, които имат отношение към кризата. Това се отнася до миграцията, предоставянето на убежище или граничното управление”, посочи министър Даниел Митов. Той припомни, че България е сред държавите, които отдавна настояват за създаването на обща европейска гранична полиция. „Очевидно е, че мащабът на предизвикателствата изисква подобно институционално развитите. В този смисъл трансформацията на „Frontex” e нещо, които приветстваме”, обясни още външният министър.

Източник: Пик

Be the first to comment

Leave a Reply