Какво трябва да знаем, ако ни откраднат колата?

Какво трябва да знаем, ако ни откраднат колата?
Ако автомобилът не е в „Паркинги и гаражи”, веднага се обадете на полицията и застрахователя

Колата ми е изчезнала! Доста неприятна ситуация, която за съжаление се  случва на немалко хора. Само с нерви обаче няма да открия автомобила си. Ето какво трябва да направя в такъв случай:

Първо, нерядко се случва от „Паркинги и гаражи” да ми вдигнат автомобила, поради неправилно паркиране. В този случай колата ми изчезва без следа, все едно е открадната. Следват разправии с откриването на паркинга, където е откаран автомобилът ми и с добирането до мястото. В крайна сметка, в този случай си плащам глобата и за престоя на паркинга и си тръгвам с олекнал портфейл и автомобила.

Сигурен съм, че колата ми е открадната. Тогава:

 1. Ако се обадя и колата ми не е в „Паркинги и гаражи”, вече идва моментът за паника. Когато се поосъзная, първото, което трябва да направя, е да се обадя по телефона на полицията и на застрахователя и да ги уведомя за кражбата.
 2. След това се отправям към най-близкия полицейски участък. Там отивам с талона на автомобила (свидетелство за регистрация).
 3. Попълвам заявление, в което описвам кога и къде съм оставил колата си за последно, както и кога съм установил липсата й. Важно е да зная, че в заявлението трябва да включа и описание на автомобила – регистрационен номер, цвят, модел. След като приключа с описанието, заявлението се подписва задължително собственоръчно от мен и дежурния следовател.
 4. Освен това също така съм длъжен да подпиша декларация, според която, в случай че открия автомобила си преди полицията, незабавно ще ги уведомя, за да прекратят издирването.

След като подам заявлението и декларацията в участъка, вече нищо друго не мога да направя. Нещата поема полицаят, който пуска телеграма за общодържавно или международно издирване (зависи от случая) и завежда протокол за извършено престъпление.

Но още не съм приключил с мъките:

Автомобилът ми е застрахован, затова имам задължение да уведомя застрахователя за настъпилата кражба.

По принцип в Общите условия на застрахователния договор е предвидено, че при евентуална кражба на посочен в договора телефонен номер съм длъжен да сигнализирам веднага щом разбера, че автомобилът ми е откраднат. В рамките на 24 часа след узнаване за кражбата съм длъжен да уведомя писмено застрахователя за кражбата.

Дори в договора да е предвидено друго, аз съм наясно, че по закон срокът за уведомяване на застрахователя при кражба, не може да бъде по-малък от 24 часа от момента, в който съм разбрал за кражбата.

В случай че не изпълня задължението си да уведомя застрахователя за кражбата в срок, посочен в договора за застраховка, трябва да имам предвид, че застрахователят има правото да не плати. Най-добре е възможно най-бързо да уведомя застрахователя (в рамките на същия ден) за извършената кражба.

Колата ми е открадната и очаквам застрахователят да ми изплати дължимата сума.

За целта обаче застрахователят ми връчва списък с документи, които трябва да предоставя:

 • Трябва да представя пред застрахователя двата талона (малък и голям) на откраднатия ми автомобил. В случай на липса, щетата няма да ми бъде призната, съответно парите няма да ми бъдат изплатени. Затова е важно да не държа талона си в колата.
 • Документ за собственост върху автомобила- например договор за покупка, митническа декларация, фактура и др.
 • Следващото нещо, което трябва да представя, е оригиналната застрахователна полица на автомобила.
 • Квитанциите за заплатените застраховки.
 • Съставения от полицията протокол за кражбата.
 • Писмено обяснение за обстоятелствата, които са ми известни относно кражбата (например в колко часа къде последно бях паркирал автомобила си).
 • Също така и втория комплект ключове и дистанционно управление на алармата на колата.
 • Последният документ от списъка, който трябва да предам на застрахователя, е писмо от прокуратурата, в което се съобщава, че разследването е прекратено и кражбата е извършена от неустановено лице, както и че автомобилът не е открит.

Всяка застрахователна компания изрежда различни списъци с документи, като в общи линии изброените са основните.

При кражба застрахователят е длъжен да ми изплати застрахователно обезщетение в уговорения срок. Срокът не може да бъде по-дълъг от 15 дни и започва да тече от деня, в който съм предоставил посочените по-горе документи. На практика без документ от полицията, че е преустановено издирването и автомобилът не е бил открит, пари няма да получа, понеже до този момент все още има възможност автомобилът ми да бъде върнат.

Важно да знам е, че ако след като ми бъде платено застрахователното обезщетение откраднатото ми МПС бъде намерено, съм длъжен да прехвърли правото на собственост върху него на застрахователя или на писмено посочено от него лице. В случай че желая да задържа колата по едни или други причини, напр. спестявал съм от закуски за нея, то ще ми се наложи да върна на застрахователя полученото обезщетение и всички останали разноски, направени от него във връзка с възникналата вреда.

Източник: pravatami.bg

 • кола
 • кражба

  Източник: Nbox.bg

  Коментари

  коментара