Бомбастично разкритие за източване на водата на Перник по време на водния режим

Бомбастично разкритие за източване на водата на Перник по време на воден режим, разкри zaPernik.com. То идва от сензационен доклад, направен от служители на „Софийска вода“ изискан от председателя на Общински съвет Перник Димитър Колев.

В доклада софиянци откриват супер скандални факти, около водния режим на Перник и източването на водата на перничани. Става ясно, че водата към Индустриалната зона на Перник и предприятията там, включително „Стомана Индъстри“ не е могла въобще да бъде спряна, защото спирателния кран не работел. Така към индустриалната зона отивали 290 литра в секунда, а това било 40% от водата на перничани, въпреки водния режим.

В доклада пише:

При оглед на терен беше констатирано, че спирателната арматура, която е необходимо да бъде използвана за прилагане на режима в част от територията /връзката между Клон 1 и Клон 2 в индустриалната зона на град Перник/, не е изправна и практически водоподаването към индустриалните предприятия не може да бъде ограничавано.

Съгласно данни от ВиК – ООД град Перник около 290 л/сек. се подават към индустриалната зона посредством Клон 2 и тези количества представляват над 40 % от цялото количество, подавано към територията на град Перник.

Констатирано беше и отклонение от магистралния водопровод от ПСПВ към напорен резервоар Могиличе за Стомана Индъстри, което е в двора на индустриалното предприятие и не се ограничава по време на изпълнение на режима.

На снимката виждате: Водопроводното отклонение за „Стомана Индъстри“

Водопроводно отклонение за „Стомана Индъстри“

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: