Приключи проект „Младежка енергия за подкрепа на местните общности – засилване на участието на младите хора в решаването на обществени проблеми чрез представителната демокрация и активно гражданско участие”

Програма ТГС Interreg-ИПП
България-Сърбия
CCI No 2014TC16I5CB007

Проект № CB007.2.22.143 „Младежка енергия за подкрепа на местните общности – засилване на участието на младите хора в решаването на обществени проблеми чрез представителната демокрация и активно гражданско участие” е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

Приключи изпълнението на проект CB007.2.22.143 „Младежка енергия за подкрепа на местните общности – засилване на участието на младите хора в решаването на обществени проблеми чрез представителната демокрация и активно гражданско участие”.

Проектът подпомогна участието на младите хора от трансграничния регион в представителната демокрация и гражданското общество, чрез създаване на устойчива и квалифицирана младежка мрежа от млади ментори и чрез предоставяне на онлайн платформа (социална мрежа) и методологични насоки инструменти на младежките организации от трансграничната област.

Като част от дейностите по проекта младите хора участваха в няколко трансгранични активности – регионални форуми в България и регионално обучение в Сърбия. Създадената онлайн платформа (социална мрежа) може да бъде намерена на адрес: http://p2pnet.eu/ и е с отворен достъп за всички желаещи младежи.

Share Button

Коментари

коментара