Перник получава допълнителни 375 000лв. за социални услуги

Община Перник   ще получат допълнителен финансов ресурс в размер на 375 хил.лева за социални услуги по  схемата “Независим живот“ . Това става ясно от  сайта на Министерството на труда и социалната  политика.   Решението е взето на заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

С писмо до министерството община Перник заяви  необходимостта от отпускане на  допълнителни средства по проекта за задоволяване потребностите на всички лица от целевите групи . Община Перник  има готовност при обявяване на насоки от министерството да стартира процедура за подписване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с оглед установения по-висок брой на заявените потребности в общината и с цел включване на по-голям брой лица и деца с увреждания, както и увеличаване броят на личните асистенти.  

На този етап по проект „Създаване на нов Център за предоставяне на почасови услуги в общността или в домашна среда в община Перник“ са извършени посещения на всички лица с увреждания, заявили желание за ползване на услугите и приключва процеса на изготвяне на индивидуални оценки. Предстои сключване на трудови договори с класираните лица по позициите: личен асистент, социален асистент, здравен асистент и домашен помощник, както и старт на новите почасови услуги.

Общо шест млн.лв, които останаха неусвоени  след изтичане  на допълнителния срок за подаване на проектните предложения от общините  са разпределени между 16 общини.Освен Перник това са: Бургас,Видин,Враца ,Кюстендил,Ловеч Монтана, Плевена, Русе, Дулово,Силистра Сливен, Самоков, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

В сайта на министерството се посочва,че разпределянето на парите  е на базата на два обективни критерии-по-високият брой на заявените потребности в съответната община и по-големият брой на лица с увреждания, получаващи пенсии за инвалидност на територията на дадена община.

 

Коментари

коментара