Съвета на Перник заседава: Гласуват Наредбата за местните такси, решават кой ще стопанисва Арт салона

Общинският съвет в Перник ще заседава днес от 9,30 часа. В проекта за дневен ред са включени 24 точки, сред тях е и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Нормативният документ отново влиза в зала, след като на миналата сесия след остри спорове, гласуването бе отложено за следващо заседание.

Съветниците ще гласуват също промяна на наименованието на Болницата за продължително лечение и рехабилитация в Специализирана БПЛР, както и промяна на нечетните номера на ул. „Самоков“ поради дублиране.

Има и няколко докладни, свързани с ВиК- сектора, както и докладни, касаещи разпореждането с имоти общинска собственост.

Сред очертаващите се като конфликтни точки сред тях е отдаването за бъзвъзмездно ползване на помещения в сградата на Двореца на културата.

Става дума за Арт салона, за който кандидатстват Клубът на културните дейци и новосъздаденото сдружение Клуб на интелигенцията.

Помещенията са с обща площ от 216 кв. метра и включват салон, бар, кухня , складови помещения и тоалетна. Досега те се стопанисваха от Клуба на културните дейци, чийто договор изтече през май.

БНР

Коментари

коментара