558 801 лв. получава област Перник по схема „Обучения и заетост“

Лимит от 558 801 лв. получава област Перник по схема „Обучения и заетост“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това стана ясно на проведеното заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. Средствата ще бъдат разпределени между работодатели, заявили желание да наемат трайно безработни.

Подадените заявки в Дирекция „Бюро по труда“ – Перник от работодатели по схемата са 76 броя за 252 работни места.

received_10206642584845509

Със Заповед на областния управител д-р Александър Александров, на свое заседание комисията по заетост извърши преглед и оценка на постъпилите заявки .

В резултат на извършената оценка на база методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика и получените точки, Комисията по заетост класира и предлага за финансиране 19 работодатели. Съставен бе и резервен списък на работодатели, за които не е достигнало финансиране.

Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа.

В първия етап, който стартира на 16 май 2016 г., е осигурен бюджет от 30 млн. лв. за трудови възнаграждения на безработни лица над 29 години, регистрирани в бюрата по труда. Средствата са разпределени на квотен принцип между областите в страната до изчерпване на финансовия ресурс на база на определени критерии.

Във втория етап на заявилите участие безработни над 29 години ще бъде осигурена възможност за обучение и преквалификация, а след това и заетост.

Общата стойност на схемата „Обучения и заетост“ за двата етапа е 81 млн. лв.

По тази схема всеки работодател от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите от Закона за общинската собственост можеше да заяви своите потребности за наемането на работници.

Приоритетните целеви групи са безработни лица с основно или по-ниско образование; продължително безработни с регистрация на борсата над една година; безработни на възраст над 54 години. Максималният брой лица, които може да наеме един работодател, е шест.

Коментари

коментара