Преизбраха Ина Тодорова за областен координатор на жените социалистки

Ина Тодорова бе преизбрана за областен координатор на Обединението на жените социалистки в БСП, област Перник. Това стана на заседание на областният съвет на ОЖС, проведено на 6 юни. Тя бе подкрепена единодушно от членовете на областния съвет, които присъстваха на заседанието. Социалистките от област Перник бяха категорични в своя избор, отбелязвайки, че Ина Тодорова е „мотора на организацията”. През изминалия мандат, под нейно ръководство са реализирани редица инициативи, повечето от които са социално ориентирани.

„Най – важната задача пред която сме изправени тази година са президентските избори. Всички жени социалистки трябва да работим активно и да се включим на сто процента в изборната кампания.

Като цел на обединението си поставяме приобщаването на все повече жени към идеите на БСП.

Нека работим така, че хората да видат в нас надежда и нови перспективи.” – това сподели Ина Тодорова след проведения избор.

Коментари

коментара