В Деня на Европа- 9 май Областният информационен център и Община Перник финализираха инициативата „Успешни заедно”

В  Деня на Европа- 9 май Областният информационен център и Община Перник финализираха инициативата „Успешни заедно”, която стартира на 22 март 2016 г. В този период екипът на центъра е посетил и разговарял с много фирми от реалния бизнес в шестте общини на областта.

Управителят на ОИЦ- инж. Ирена Георгиева обясни, че основните цели са били популяризиране на отворени и предстоящи за отваряне процедури, финансирани със средства от ЕАСИФ, насочени към бизнеса и насърчаване на потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проекти”.

131

Заместник-кметът на Община Перник- Денислав Захариев подчерта, че днешният празник е организиран от ОИЦ и Община Перник като бенефициент по проект съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление”.

„Днес стремежът на обединена Европа е постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, икономическо, социално и териториално сближаване на страните от общността. Политиката на сближаване продължава да функционира като ключов инструмент за солидарност, за подобряване на общата конкурентоспособност в ЕС и за посрещане на предизвикателствата- социални, икономически и екологични.“-заяви Денислав Захариев.

132

Заместник-кметът изтъкна, че Европейските структурни и инвестиционни фондове са факторът, който е призван да изпълнява важна роля при постигането на стратегическите цели на Обединена Европа.

На днешното събитие присъстваха представители на общините от областта.На импровизиран щанд, организиран от ОИЦ, бяха представени рекламни материали, представящи предмета на дейност на фирми от община Перник и региона. Свой щанд имаше и Гимназията по икономика, която е първата в региона създала Клуб за евроинтеграция.

134

И както повелява традицията, на празник, имаше и празничен концерт, в който взеха участие млади таланти от Перник.

Коментари

коментара