Близо 60% от клиентите на ЧЕЗ се притесняват от нелоялни търговски практики и над 40% от подвеждащи клаузи в договорите за доставка на свободен пазар

Това показват резултатите от онлайн проучване на ЧЕЗ

За три седмици над 4 хиляди битови и стопански клиенти на ЧЕЗ участваха в онлайн допитване на компанията. Резултатите от проучването сочат като очаквани, конкретни ползи от свободния пазар по-ниска цена на електроенергията – 79%, по-високо качество и сигурност на доставките – 36% и подобрено обслужване – 31% (респондентите са имали възможност за повече от един отговор). 

Недостигът на разбираема информация в общественото пространство, свързана със спецификата на либерализирания пазар на електроенергия, е причина едва половината от анкетираните да са запознати с факта, че свободният пазар дава възможност за смяна само на търговеца на електроенергия, но не и на оператора на електроразпределителната мрежа.

Очаквано, едновременно с предимствата на пълното отваряне на електроенергийния пазар, клиентите определят като сериозни рискове прилагането на различни форми на нелоялни търговски практики, промени в цената, подвеждащи клаузи в договорите, неустойки при прекратяване на договора, злоупотреба с лични и търговски данни, фалит на доставчика.

Съмненията в коректността на търговци без опит и история, удовлетвореността от настоящия доставчик, както и сложната процедура по излизане на свободен пазар, са причина 70% от анкетираните изобщо да не обмислят промяна. Показателен е и значителният дял на потребителите, които планират избор на търговец (30 % участвалите в проучването), но не смятат, че са достатъчно информирани за участниците на пазара, ползите и рисковете, затова отлагат излизането си на свободен пазар.

Резултатите от онлайн проучването показват красноречиво необходимостта от предоставянето на информация за либерализацията на електроенергийния пазар на разбираем език, за да се позволи на клиентите да правят информиран избор и да постигат желани резултати.

Предвид опита си на либерализираните пазари в други държави, в които оперира, ЧЕЗ вече предприе информационна кампания сред своите клиенти. Компанията се обявява и за създаване на етичен код сред търговците на електроенергия, който да ограничи нелоялните търговски практики и да създаде по-сигурна среда за клиентите.

Заинтересованите потребители могат да намерят информация за процедурите, условията и възможностите на либерализирания електроенергиен пазар на сайта на компанията в секция „Свободен пазар“, на денонощната телефонна линия на ЧЕЗ – 0700 10 010, по електронна поща на адрес [email protected] или в Центровете за обслужване на клиенти.

 

Коментари

коментара