Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 10 – 14 май 2016 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания за периода ще бъдат осъществени, както следва:

Пернишка област

Община Брезник

На 10.05.2016 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(до В/Ва Трън).

На 10.05.2016 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(до В/Ва Трън).

На 11.05.2016 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(до В/Ва Трън).

На 11.05.2016 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(до В/Ва Трън).

На 12.05.2016 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(до В/Ва Трън).

На 12.05.2016 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(до В/Ва Трън).

На 13.05.2016 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(до В/Ва Трън).

На 13.05.2016 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Неделково Ханове и Къщи от БТП Неделково Ханове.

На 13.05.2016 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(до В/Ва Трън).

На 14.05.2016 г. /15:30 – 16:30 ч./ –  с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(до В/Ва Трън).

На 14.05.2016 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  с. Конска, с. Муртинци, с. Билинци, с. Гърло, с. Парамун, с. Видрица, с. Мракетинци, с. Ребро, с. Филиповци, с. Кривонос, с. Ездемирци, с. Недялково, с. Бутроенци, с. Врабча, с. Проданча, Мах. от гр. Трън(до В/Ва Трън).

На 14.05.2016 г. /09:15 – 15:30 ч./ –  Мах. Пали Лула на с. Велковци

Община Ковачевци

На 10.05.2016 г. /10:30 – 15:00 ч./ –  „Кариери и Вародобив“ АД, Земен.

На 10.05.2016 г. /10:30 – 11:00 ч./ – с. Калище, с. Жабляно: Мина Жабляно и Жаблянски Манастир; гр. Земен ул. Пещерско шосе.

На 10.05.2016 г. /14:30 – 15:00 ч./ –  с. Калище; с. Жабляно; Мина Жабляно; Жаблянски Манастир гр. Земен ул. Пещерско шосе

Община Перник

На 10.05.2016 г. /08:15 – 16:00 ч./ – Кладница Брезите 10 Къща, 11, 13, 2, 4, 9; Брезовица 11, 19, 2, 20, 22, 24, 7, 8; Гранит 10, 16, 17, 2, 6, 8, 9; Иван Цветанов 22; Изгрев 13, 15, 20, 25, 28, 31 А, 4, 5; Каменарска Вила, 10, 19, 21, 29, 30, 63, 7; Морена 15, 17, 18, 19, 21, 23, 3, 9; Москва 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 38, 8, 9

На 10.05.2016 г. /08:15 – 16:00 ч./ – Кладница Акация 1; Брезите 26, 3; Валого 16, 19, 26, 9; Волга 19; Градинарска 6; Доброволец 18, 19; Дончо Ватах 10, 6; Еделвайс 12; Здравец 1, 4; Иван Цветанов 13, 22, 75, 8; Иглика 23, 4, 7; Изгрев Кокиче 1, 10, 8; Кракра 1, 10, 12, 15, 16А, 19, 21, 23, 25, 3, 30, 7, 8, 9; Лале 10, 16, 17, 18, 2, 23, 25, 2А, 3, 31, 4, 5, 6, 8; Латинка 2; мак 7; Матница 109, 11, 17, 21, 23, 28, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 5, 50 Къща, 51, 52 Къща, 53, 55, 56, 60, 64, 66; Мирковица 10, 11, 13, 22, 28, 32, 7; Пладнище 5; Разкръске Суха Кладница тинтява 6; Хан Крум 16, 3, 7; Хемус 10, 23; ХХх-1257 кв. 68 Цар Самуил 101, 130, 2, 56, 60, 64, 66, 68, 73, 74, 78, 79, 80, 87, 89 Къща, 91; Шипка 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 23, 3, 5, 6, 9

На 10.05.2016 г. /09:30 – 09:45 ч./ – Перник Васил Левски 11, 9, кв. 1, 1, 15, 16, 16, 17, 17 кв. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31; Железни заводи 8, 9А; Захари Зограф 143; Калкас Бл, бл. до КАТ, бл. Магазин, бл. ТП МТС; Караманица 104; Нов живот 4; Резервоара Сини вир; Радомир; Върба бл. бивше ТКЗС; Райко Даскалов 93; Друган помпи

На 10.05.2016 г. /09:45 – 15:45 ч./ – Перник Васил Левски 11, 9, кв. 1, 1, 15, 16, 16, 17, 17 кв. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31; Железни заводи 8, 9А; Калкас Бл, бл. до КАТ, бл. Магазин, бл. ТП МТС; Караманица 104; Нов живот 4

На 10.05.2016 г. /15:45 – 16:00 ч./ – Перник Васил Левски 11, 9, кв. 1, 1, 15, 16, 16, 17, 17 кв. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31; Железни заводи 8, 9А; Захари Зограф 143; Калкас Бл, бл. до КАТ, бл. Магазин, бл. ТП МТС; Караманица 104; Нов живот 4; Резервоара Сини вир; Радомир; Върба бл. бивше ТКЗС; Райко Даскалов 93; Друган помпи

На 10.05.2016 г. /08:00 – 18:00 ч./ –  Батановци, Гранитоид и БТП Бонд – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 10.05.2016 г. /08:00 – 10:00 ч./ – Батановци 3ти март Бела вода. 395, 392, 395, 398; Граово 3; Свети Спас 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19А, 21, 26, 7А, 8; Св. Св. Кирил и Методий 15; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 3, 4, 6; Ахелой 10, 12, 12А, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 5, 5, 6, 7, 8; Баба Тонка 1; Бела вода 1, 2, 21, 3, 258, 259, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 272, 274, 275; Ботьо Петков 1, 2, 3, 4, 6, 8; Иван Асен Втори 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88, 90, 60, 82, Бензиностанция, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 1, 10, 16, 5, 7; Клокотница 11, 14, 16, 20, 24, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 5, 54, 56, 7; Марин Дринов 1, 10, 12, 3, 6, 8, 9, 2; Матей Преображенски 4, 6; Мъглиж 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 6; Неофит Бозвели 10, 4, 8; Никола Обретенов 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8; Света Гора 14, 18, 2, 4, 6, 8; Филип Тотю 11, 13, 8, 9; Хан Аспарух 17, 21, 23, 28, 29, 31, 34, 35, 37; Хан Кубрат 17, 2, 5, 6, 8, 9; Хан Маламир 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Хан Омуртаг 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 63; Хан Персиан 2, 3, 5, 7; Хан Тервел 1, 3, 4, 6, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 48, 50, 54, 56, 57, 56; Цар Борис I 4, 5, 7, 8; Цар Самуил 10, 12, 14, 8; Цар Симеон 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Юрий Гагарин 29 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 11.05.2016 г. /15:00 – 17:00 ч./ – Батановци 3ти март Бела вода. 395, 392, 395, 398; Граово 3; Свети Спас 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19А, 21, 26, 7А, 8; Св. Св. Кирил и Методий 15; Перник; Ангел Кънчев 7; Антим Първи 1, 2, 3, 4, 6; Ахелой 10, 12, 12А, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 5, 5, 6, 7, 8; Баба Тонка 1; Бела вода 1, 2, 21, 3, 258, 259, 259, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 272, 274, 275; Ботьо Петков 1, 2, 3, 4, 6, 8; Иван Асен Втори 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 86, 88, 90, 60, 82, Бензиностанция, 4; Иван Страцимир 2, 4; Иларион Макариополски 1, 10, 16, 5, 7; Клокотница 11, 14, 16, 20, 24, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 41, 44, 5, 54, 56, 7; Марин Дринов 1, 10, 12, 3, 6, 8, 9, 2; Матей Преображенски 4, 6; Мъглиж 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 6; Неофит Бозвели 10, 4, 8; Никола Обретенов 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8; Света Гора 14, 18, 2, 4, 6, 8; Филип Тотю 11, 13, 8, 9; Хан Аспарух 17, 21, 23, 28, 29, 31, 34, 35, 37; Хан Кубрат 17, 2, 5, 6, 8, 9; Хан Маламир 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Хан Омуртаг 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 63; Хан Персиан 2, 3, 5, 7; Хан Тервел 1, 3, 4, 6, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 48, 50, 54, 56, 57, 56; Цар Борис I 4, 5, 7, 8; Цар Самуил 10, 12, 14, 8; Цар Симеон 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Юрий Гагарин 29 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 11.05.2016 г. /08:00 – 16:30 ч./ –  Батановци, Гранитоид и БТП Бонд – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Радомир

На 10.05.2016 г. /16:30 – 18:30 ч./ –  Батановци, помпи Темелково – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 10.05.2016 г. /08:00 – 10:00 ч./ –  Батановци, помпи Темелково – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 11.05.2016 г. /08:00 – 10:00 ч./ –  Батановци, помпи Темелково, Пречиствателна Станция, БТП Джиджо – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 11.05.2016 г. /15:00 – 17:00 ч./ –  Батановци, помпи Темелково – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Трън

На 13.05.2016 г. /09:15 – 15:30 ч./ – Трън 8ми март 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 4А, 5, 6, 9; Атанас Ботев 2, 4; Васил Левски 5; Гочо Гопин 11, 13, 17, 19, 2, 21, 21, 25, 3, 4, 7, 9; Десета 3, 5, 7, 9; Мосаловска 1, 10, 11А, 15, 17, 19, 2, 2, 3, 3А; Народна Воля Павилион, 1, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 3, 30, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 5, 6; Петър Асенов 13, 15, 2А, 4, 8; ул. „Тако Пеев“ № № 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение „Планови ремонти и аварии“ на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Коментари

коментара